Recentelijk hebben zich weer enkele wijzigingen voorgedaan bij de toelatingen van bestrijdingsmiddelen. Hieronder geven we een kort overzicht. Aan de orde komen Azatin, Winner, Admire, Kohinor, Planttrust, Caramba Turbo, Rhizopon, Aaterra, Centurion Plus en Fado.

 Nieuw: Azatin biologisch insecticide in de sierteelt

Azatin, met als actieve stof azadirachtine-A, is effectief tegen trips en diverse andere insecten. Het is een product van natuurlijke oorsprong dat wordt gewonnen uit de zaden van de Aziatische Neemboom.

Azatin onderscheidt zich van andere producten, doordat het een zeer gewasveilig product is. Het middel is in veel sierteeltgewassen getest en veilig bevonden. De toelating geldt voor de bloemisterij, de boomkwekerij en vaste-plantenteelt.

>Klik hier voor het etiket

Met de toelating van Azatin is er wederom een nieuw product in de strijd tegen trips beschikbaar. Het middel dient preventief ingezet te worden, bij lage plaagdruk. Azatin past uitstekend in een geïntegreerde teelt, doordat biologische bestrijders er niet of nauwelijks hinder van ondervinden. U dient Azatin toe te passen in een blok van vier bespuitingen met een dosering van 0,14%. Maximaal zijn 20 toepassingen per jaar toegestaan.

Azatin is beschikbaar in een 1 liter verpakking. In de loop van 2016 komt er naar verwachting een 5 liter verpakking op de markt.

Nieuw: Winner insecticide tegen trips

Winner is een nieuw insecticide dat effectief trips bestrijdt. Het is toegelaten in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

De werkzame stof van Winner is formetanaat, afkomstig uit resistentiegroep 1A. Winner is een contactmiddel zonder systemische of translaminaire werking in het gewas. Goed raken is zeer belangrijk. Pas Winner toe in een blok van vier bespuitingen en voeg een suikeroplossing toe om de effectiviteit te verbeteren. De advies- en maximale dosering voor alle toepassingen is 300 gram/ha (0,03%). Het maximaal aantal toepassingen is 4 keer per teeltcyclus en 20 keer per jaar.  

Winner mag u alleen toepassen door middel van (semi)-automatische toepassingsapparatuur. Tijdens de toepassing mag niemand in de kasruimte aanwezig zijn.

Winner heeft toelatingsnummer 14958N. Het komt half januari beschikbaar in twee verpakkingen, te weten 10x30g en 2x300g.

Gewijzigd: lozingsvoorwaarden Admire en Kohinor

Na het gebruik van middelen in bedekte teelten die imidacloprid bevatten - zoals Admire en Kohinor - is het niet toegestaan om filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater bij grondgebonden teelten ongezuiverd te lozen. Wanneer en hoe de zuivering diende plaats te vinden was echter onduidelijk. Deze onduidelijkheid is nu opgelost.

Voor het lozen geldt de volgende voorwaarde: het te lozen drain-, drainage dan wel filterspoelwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die ten minste 99,5% van de werkzame stof uit deze afvalwaterstroom/afvalwaterstromen verwijdert.

Duidelijk is dat reiniging geldt voor alle afvalwaterstromen. Inmiddels is er geschikte apparatuur beschikbaar om het water te ontdoen van restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Horticoop techniek, of één van onze gewasbeschermingsspecialisten.

Van de markt: slow release fungicide Planttrust

Vanwege tegenvallende verkopen heeft de distributeur van Planttrust besloten de slow release fungicide Planttrust van de markt te halen.

Het middel tegen phytophthora dat via slow release in de pot wordt vrijgegeven, wordt gebruikt in de boomkwekerij. De resultaten waren tot dusver positief. Telers zullen op zoek moeten naar alternatieven. Onze gewasbeschermingsspecialisten helpen u er graag bij.

Nieuw: Caramba Turbo groeiregulatie in potplanten

Via een wederzijdse erkenning is de groeiregulator Caramba Turbo toegelaten. Caramba Turbo is een middel op basis van de werkzame stoffen metconazool en mepiquatchloride. De toelating is verleend voor het gebruik in potplanten, zowel bij bedekte als onbedekte teelten. Gebruik maximaal 1 keer per teeltcylcus 1,4l/ha. Er is met Caramba Turbo nog niet veel ervaring. Het product komt in de loop van 2016 beschikbaar.

Gewijzigd: Rhizopon stekpoeder

Recent hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan bij de toelating van Rhizopon stekpoeder. De toelating voor Rhizopon B poeder en B tabletten vervalt per 31-12-2015. Er zijn nog geen respijttermijnen bekend. De diverse percentages Rhizopon AA krijgen ieder een aparte toelating. De toelatingen zullen alleen bedekte opkweek op het etiket krijgen. De aflevertermijn oud etiket is 1-6-2016 en de opgebruiktermijn verloopt op 1-6-2017.

 Voorbeeld Rhizopon AA 2%, Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator bij stekken door middel van een dipbehandeling voor uitplanten in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing*

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Sierteeltgewassen (bedekte opkweek plantmateriaal)

Bevordering wortelvorming bij stekken

De stekken met de onderste 1-2 cm in het poeder dippen

1

* De dosering (hoeveelheid middel per stek) wordt bepaald door dikte en structuur van de stek. De ondereindjes van de onbewortelde stekken worden in water bevochtigd, waarna de stekken met de onderste 1-2 cm in het poeder worden gedoopt. Het overtollige poeder wordt verwijderd door voorzichtig afkloppen, waarna de stekken geplant worden.

Toepassingsvoorwaarden

Tussen gewassen en gewascultivars bestaan grote verschillen in gewasgevoeligheid. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst een proefbehandeling uit te voeren om de werkzaamheid en verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Verlengd: Aaterra in grondgebonden sierteelt


De toelating van Aaterra is wederom verlengd zonder herregistratie. Dat betekent dat het gebruik van Aaterra in grondgebonden sierteelt waarschijnlijk nog enige tijd blijft toegestaan. Het besluit is uitgesteld tot uiterlijk 1-3-2017.

Nieuw: Centurion Plus grassenmiddel in onbedekte teelten

Voor onder andere de onbedekte teelt van bloemisterij en vaste planten is er een nieuw herbicide tegen grassen beschikbaar. Centurion Plus is een selectief middel tegen diverse grassen in vele teelten. Het middel bevat clethodim als werkzame stof.

Centurion Plus is een kant-en-klare formulering, dus het toevoegen van een adjuvant is niet nodig. Telers beschikken met deze toelating weer over een selectief middel tegen grassen, met name tegen het lastige straatgras.

Nieuw: Fado echte meeldauwmiddel in vruchtgroenten

Nufarm lanceert Fado, een nieuw biologisch middel tegen echte meeldauw in vruchtgroenten. De werking van Fado is uniek. Twee werkzame stoffen zetten de plant aan zich effectief te wapenen tegen echte meeldauw. Fado heeft geen MRL, residu of wachttijd.

Onderstaand een gedeelte van het wettelijk gebruiksvoorschrift.

Toepassings-

gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Vruchtgroenten van

Cucurbitaceae met

eetbare schil (bedekte teelt)

Echte meeldauw1

 

3 - 4 L/ha

5

7 dagen

Vruchtgroenten van

Cucurbitaceae met

niet-eetbare schil (bedekte teelt)

Echte meeldauw1

 

3 - 4 L/ha

5

7 dagen

Vruchtgroenten van

Solanaceae

(bedekte teelt)

Echte meeldauw2

3 - 4 L/ha

5

7 dagen

 

Essentieel bij het gebruik van Fado zijn de herhalingen. Na drie toepassingen is de weerbaarheid op niveau. De vierde en vijfde toepassing zijn bedoeld om de afweer op sterkte te houden.