Horticoop BV heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC vormt een personele unie met het bestuur van de coöperatie. Dat wil zeggen dat alle bestuursleden ook zitting hebben in de RvC. In de RvC hebben daarnaast twee externe (niet-leden) commissarissen zitting. In oktober 2017 hebben we afscheid genomen van één van hen, consultant en interimmanager Joep van der Schoot. Zijn termijn zat erop. We bedanken hem voor al het werk dat hij voor Horticoop heeft gedaan.

De positie van Joep van der Schoot is inmiddels ingevuld door Ton van Marrewijk. Ton is afkomstig uit een tuindersgezin in het Westland. Hij heeft sinds 2003 een eigen adviesbureau waarin hij ondernemers in de tuinbouw adviseert en bijstaat bij belangrijke financiële keuzes. Ton heeft voor Horticoop gekozen, omdat hij het bedrijf kent vanuit zijn eigen wortels, gelooft in het concept van een coöperatie en graag mee wil helpen met de uitdagingen waar de organisatie nu voor staat.

Tot slot: Peter van de Pol heeft zijn functie in het bestuur en in de Raad van Commissarissen neergelegd. Peter is eigenaar van het veredelingsbedrijf Schoneveld Breeding in Twello. Hij kan zijn bestuurstaken niet meer combineren met de drukte in het bedrijf en met de nieuwbouw van zijn nieuwe bedrijf. Het bestuur beraadt zich op zijn opvolging. We bedanken Peter voor al zijn werk voor Horticoop.