Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Meststoffen

Horticoop zet in op ontwikkeling en productie en verkoopt haar groothandelsactiviteiten in Nederland

Horticoop legt haar bedrijfsfocus op ontwikkeling en productie. Hiertoe heeft zij het grootste deel van haar Nederlandse groothandelsactiviteiten per 1 november aanstaande verkocht. Het betreft hier de in- en verkoop van meststoffen, chemische- en biologische gewasbescherming en de daarbij behorende logistiek en distributie.

De overnemende partijen voor meststoffen zijn Van Iperen en Mertens
Voor de verkoop van de groothandelsactiviteiten heeft Horticoop gezocht naar gerenommeerde bedrijven. De verkoop omvat niet alleen de activiteiten zelf. Van Iperen neemt ook alle bijbehorende medewerkers van Horticoop over. “Daarmee blijft de door onze medewerkers opgebouwde kennis en expertise behouden voor de sector”.

Lees het hele bericht over deze nieuwe ontwikkelingen

Verkoop stukgoed meststoffen
Voor de verkoop van stukgoed meststoffen kunt u vanaf heden terecht bij Van Iperen.

Bestel stukgoed meststoffen bij Van Iperen

Verkoop bulk meststoffen
Voor de verkoop van bulk meststoffen kunt u vanaf heden terecht bij Mertens.

Bestel bulk meststoffen bij Mertens

Horticoop stopt met de verkoop van bedrijfsbenodigdheden per 1 december
In de afgelopen periode is gezocht naar een passende vorm en plaats voor het onderdeel bedrijfsbenodigdheden. Ook hier is ingezet op de verkoop van het geheel inclusief een overgang van de betrokken medewerkers. Dit is helaas niet gelukt. Horticoop heeft daarom besloten per 1 december 2018 te stoppen met de verkoop van bedrijfsbenodigdheden. 

Substraat en Technical Services
De ontwikkelingen binnen Horticoop Groothandel hebben géén invloed op de activiteiten van de substraatbedrijven en Horticoop Technical Services. In 2019 kunt u bij Lentse & Slingerland Potgrond terecht voor uw kwalitatief hoogwaardige substraten. Bij Horticoop Technical Services kunt u uiteraard terecht voor technische service en advies.  

Vragen?
Stuur een email of bel 010 - 524 1600.