Disclaimer

De informatie die op www.horticoop.nl (de website) staat weergegeven is met zorg samengesteld. Horticoop aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, onvolledigheid of anderszins. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Horticoop niet instaan.

Copyright 
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan zonder toestemming van Horticoop openbaar te maken of te kopiëren voor commercieel gebruik. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Links
De hyperlinks naar websites van andere organisaties die op de website staan weergegeven, zijn met zorg geselecteerd. Horticoop stelt zich echter niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.