Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Disclaimer

De informatie die op www.horticoop.nl (de website) staat weergegeven is met zorg samengesteld. Horticoop aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, onvolledigheid of anderszins. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Horticoop niet instaan.

Copyright 
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan zonder toestemming van Horticoop openbaar te maken of te kopiëren voor commercieel gebruik. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Links
De hyperlinks naar websites van andere organisaties die op de website staan weergegeven, zijn met zorg geselecteerd. Horticoop stelt zich echter niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Producten
De producten die Horticoop BV aanbiedt op haar webshop worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangeboden en voorzien van de meest actuele informatie m.b.t. de wettelijke gebruiksvoorschriften (etiket) en de veiligheidsinformatiebladen (MSDS). Deze informatie kan niet worden gezien als advies. Horticoop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van deze informatie. Toepassing van een middel is een handeling en verantwoording van uw bedrijf. Raadpleeg altijd voor het gebruik het etiket en het veiligheidsinformatieblad van het middel of het in uw specifieke situatie wettelijk is toegestaan en hoe het veilig voor u en uw medewerkers kan worden toegepast. Voer altijd eerst een proeftoepassing uit op kleine schaal om zelf te beoordelen of het middel veilig op uw gewas toegepast kan worden. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn u ter hand gesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage onder nummer 0911729. Als u vragen hebt over het gebruik van een middel kunt u een e-mail sturen naar advies@horticoop.nl.