Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Gewasbescherming - Gecontroleerde distributie (CDG)

Logo CDGBepaalde gewasbeschermingsmiddelen worden uitsluitend via een zeer zorgvuldige procedure gedistribueerd. Gelet op de bijzondere aard van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen, dan wel de bijzondere marktsituatie, dan wel de bijzondere status (dringend vereiste toelating, dan wel anders dan regulier toegelaten) van dergelijke middelen, worden deze uitsluitend gedistribueerd onder een regime van gecontroleerde distributie. In alle gevallen gaat het om middelen waarvan gebruik buiten de legale toepassingen enerzijds praktisch denkbaar is en anderzijds zeer onwenselijk. Dergelijke middelen worden aangewezen en vastgelegd op een overzicht. De lijst met aangewezen middelen kan worden aangepast door de Stichting CDG.

Bekijk de meest recente lijst met aangewezen middelen.