Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Gewasbescherming - Opgebruiktermijn middelen

Gewasbeschermingsmiddelen hebben een wettelijk gebruiksvoorschrift. Binnen deze voorschriften worden wel eens wijzigingen doorgevoerd.

Een wijziging wordt weergegeven met een hoofdletter W en het nummer van de wijziging achter het toelatingsnummer. In veel gevallen biedt het CTGB de mogelijkheid om producten met een vervallen toelating voor een bepaalde periode uit te verkopen én op te gebruiken. Meer informatie over de uitverkoop- en opgebruikdata van W-nummers kunt u aanvragen bij Horticoop door een mail te sturen naar advies@horticoop.nl.