Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Jaarcijfers 2014

Jaarcijfers 2014 voor het eerst digitaal

De Ledenraad van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop heeft op 23 juni jl. goedkeuring gegeven aan de jaarcijfers over 2014. Ondanks de aanhoudende economische tegenwind, hebben we ook het afgelopen jaar een (bescheiden) positief resultaat weten te behalen. De jaarcijfers zijn voor het eerst volledig digitaal inzichtelijk. U vindt ze hier.