Samen groeien

Horticoop is een begrip in de tuinbouw. Al meer dan 110 jaar leveren wij kennis, producten en diensten aan de sector. Bij alles wat we doen stellen wij het rendement en de continuïteit van onze klanten centraal. Dat betekent dat we ons oor voortdurend te luisteren leggen bij onze klanten, om samen te zoeken naar meer rendement, meer duurzaamheid, meer kwaliteit en meer doelmatigheid. Een klant is bij ons niet zomaar een klant, een klant is een van onze compagnons. En als compagnons hebben we een gezamenlijk doel: samen groeien.

In een snel veranderende wereld betekent samen groeien dat je daadwerkelijk belang stelt in elkaar en belang hebt bij elkaars succes. Dat succes komt niet vanzelf. Daarvoor moet je samenwerken. Dat is geen vluchtige relatie met een incidenteel transactievoordeel. Het stelt eisen aan twee kanten. Het vereist een plan met vooraf gestelde doelen. Het vereist transparantie en vertrouwen. Het vereist een lange-termijnvisie. En het vereist geloof in elkaar.

Wat bleek in 2015? Het samenwerken groeit, het samen groeien werkt! Zowel in het binnen- als in het buitenland. Op diverse terreinen vonden Horticoop en klant elkaar. Met succes. Zo werd met kwekers Optimera ontwikkeld, een succesvol nieuw orchideeënsubstraat. Een ander mooi voorbeeld is de Nitraat Recovery Unit: een techniek die niet alleen stikstof uit het lozingswater haalt, maar deze ook omzet in een bruikbare meststof. Daarvoor werkten we samen met het Zuid-Afrikaanse Optima Agrik en een Westlandse teler. Het zijn mooie voorbeelden van vraaggestuurde innovatie, waarbij partners in de keten samenwerken om in te spelen op vragen uit de markt.

En verder? We gingen in het voorjaar van 2015 helemaal online. Klanten kunnen nu 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij ons terecht voor al hun tuinbouwbenodigdheden. Makkelijk en eenvoudig besteld, snel en accuraat geleverd. Maar klanten hebben niet alleen behoefte aan de beste producten en diensten, zij willen ook toegang tot de meest actuele kennis. Vandaar dat Horticoop in september 2015 het eerste kennisevent organiseerde. Tijdens dit event werden per sector visionaire workshops gegeven over de thema’s plantweerbaarheid, emissieloze kas en robotisering. En omdat die kennis steeds belangrijker wordt zijn we inmiddels ook gestart met een speciale kennisnieuwsbrief waar klanten zich op kunnen abonneren.

Tot slot: alle inspanningen die we in het afgelopen jaar pleegden hebben ertoe geleid dat aan de basis van de uitvoering van onze plannen een verstevigde financiële balans ligt. Hierdoor blijven we met veel vertrouwen en inzet werken aan de verbetering van ons resultaat.

Zo groeien we samen verder, ook in 2016.

Theo Ammerlaan

Voorzitter Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop

Een mooi voorbeeld van samen groeien in de praktijk, is de ontwikkeling van het orchideeënsubstraat Optimera. Co-creatie op basis van een concrete vraag uit de markt. Bloemist en Phalaenopsis-kenner Rinus Verheggen legt uit.

Het jaar in evenwichtBekijk balans


Duurzaamheid en rendement gaan hand in hand in de geïntegreerde benadering van strategisch ketenpartner Benefits of Nature. Rick van der Linden laat zijn licht schijnen over de Phalaenopsisteelt.

Wie denkt dat Optimera ‘slechts’ een heel goed substraat is, is in voor een verrassing. Achter Optimera zit een wereld van samenwerking, kennisdeling en optimalisatie, zo vertelt kwaliteitsmanager Ronald Keijzer.

Horticoop kernGEGEVENSBekijk kerngegevens


Ed Meeuwissen van Orchids4all is een uitgesproken voorstander van meer samenwerking en kennisdeling in de sector. Dit brengt hij onder meer in de praktijk door zijn participatie in het Optimera-project. De bevlogen teler vertelt zelf waarom.