Samen groeien is en blijft onze kracht

De huidige generatie glastuinders let steeds meer op rendement en switcht vaak van leverancier. In deze sterk concurrerende, internationale markt onderscheidt Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop zich door met kwekers en telers juist langere relaties aan te gaan. Wij zien hen niet zozeer als afnemers, maar als partners. ‘Samen groeien’ is ons motto en dat is en blijft onze kracht.

Horticoop heeft zich de laatste decennia als spin in het web ontwikkeld tot een sterke en deskundige partner voor kwekers en toeleveranciers. Wij leveren niet alleen toegevoegde waarde met onze producten, maar juist ook door onze kennis én advies. We zorgen er samen met de kwekers en telers voor dat zij goede producten kunnen telen op een efficiënte en liefst zo duurzaam mogelijke manier. Dat doen we onder meer door samen nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. En door onze kennis en advisering goed in te zetten. Bijvoorbeeld door het maken van goede analyses van het hele teeltproces en dat proces vervolgens te optimaliseren.

Dat begint al in onze twee eigen potgrondbedrijven, waar we maar liefst 1.500 recepturen samen met de kwekers hebben ontwikkeld om zo tot de optimale potgrond per plantsoort te komen.

Om tot de beste planten te komen, bekijken we de productie over de hele teelt. Zo ontwikkelde Horticoop samen met Eurofins en een chrysantenteler een analysemethode, Horizon gedoopt, die inzicht geeft in de structuur en de samenstelling van de bodem en de beschikbaarheid van mineralen. Dankzij Horizon kan de voedingsbehoefte van planten veel nauwkeuriger worden bepaald, waardoor minder voeding nodig is en kosten worden bespaard.

Nu de overheid steeds minder middelen toelaat en zelfs streeft naar ‘nul chemie’ is het van steeds groter belang om gezonde, weerbare planten te kweken. Daarvoor moet je het hele ecosysteem van de planten in beeld hebben. Het gaat om meststoffen, het kasklimaat, het juiste groeitempo et cetera. Wij zijn in staat om al die afzonderlijke elementen samen te voegen tot een sterk geheel. Daarom zijn we in Nederland voorloper op het gebied van geïntegreerde plaagbestrijding met biologische bestrijders zoals sluipwespen en roofwantsen. En wij leveren ook nog eens nieuwe oplossingen om biologische middelen optimaal in te zetten, zoals de zogeheten Spike.

Wie zelf eens wil zien en beleven welke ontwikkelingen, innovaties en veelbelovende proeven er gaande zijn, moet zeker naar onze derde Insperience Day gaan die we op 1 november houden in dierenpark Burgers’ Zoo. Maar uiteraard kunt u ook eerder langskomen om te ontdekken wat wij samen met u en vooral voor u kunnen doen.

Theo Ammerlaan

voorzitter Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop

Balans

COÖPERATIEF KONINKLIJK TUINBOUWCENTRUM HORTICOOP U.A.
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 X € 1.000

(VOOR VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING)

Winst- en verliesrekening

COÖPERATIEF KONINKLIJK TUINBOUWCENTRUM HORTICOOP U.A.
WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2017 X € 1.000

Kerngegevens

COÖPERATIEF KONINKLIJK TUINBOUWCENTRUM HORTICOOP U.A.