kennisdag groenteteelt 19 april 2018

Op donderdag 19 april 2018 organiseert Horticoop Advies samen met het World Horti Center en diverse fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen weer een kennisdag gewasbescherming voor de groenteteelt.

Deze dag vind plaats op de nieuwe locatie van het World Horti Center te Naaldwijk en laat u kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming in de groenteteelt. Er kunnen diverse gewasbeschermingsproeven in de kassen worden bezocht. Omdat deze middag en avond in het teken staan van geïntegreerde gewasbescherming kunt u door het bijwonen van deze bijeenkomst een punt halen voor het verlengen van uw spuitlicentie in de categorie 'Teelt’.

De volgende fabrikanten doen mee aan deze dag: BASF, Bayer, Certis, DowDupont, ECOstyle, Nufarm, SURfaPLUS en Syngenta.
Op basis van verschillende onderzoeken in verschillende groentegewassen zal er aandacht zijn voor groene en chemische middelen tegen diverse ziekten en plagen (o.a. spint, Echte meeldauw, Tuta en wittevlieg (zowel Kaswittevlieg als Bemisia).

Datum: Donderdag 19 april 2018
Ontvangst: 14.45 uur
Tijd: 15.15 uur - 20.30 uur
Locatie: World Horti Center
  Europa 1
  2672 ZX Naaldwijk

Programma:

14.45 uur Ontvangst en administratie spuitlicentie
15.15 uur Welkomstwoord en plenaire presentatie
16.00 uur Rondleiding langs diverse onderzoeken in groepjes
17.30 uur Buffet
18.15 uur Rondleiding langs diverse onderzoeken in groepjes (vervolg)
20.00 uur Einde rondleiding en mogelijkheid om onderling na te praten
20.30 uur Afsluiting

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 65 voor verlenging van de spuitlicentie en € 45 als u hier geen gebruik van wilt maken. Prijzen zijn excl. BTW per deelnemer. Betaling vindt achteraf via facturatie plaats.

Afmelden na het ontvangen van een bevestigingsbericht voor uw deelname, kan tot max. 1 werkdag voor de dag waarvoor u zich heeft aangemeld. Bij niet of te laat afmelden zijn wij genoodzaakt om € 25,00 per deelnemer in rekening te brengen voor gemaakte administratiekosten.

Het maximale aantal deelnemers is 80, dus schrijf u snel in voordat u te laat bent.

Meld u direct aan