Wij zijn Lentse & Slingerland Potgrond

Wij ontwikkelen en leveren substraten die altijd en overal leiden tot optimale resultaten. Onder alle omstandigheden en in elke teeltomgeving. Maak nu kennis met ons!

Waarom Lentse & Slingerland Potgrond?

De wereld verandert en Lentse & Slingerland Potgrond verandert mee, maar één ding blijft altijd hetzelfde: onze toewijding. Onze betrokkenheid bij klant, teelt en resultaat. Dat maakt Lentse & Slingerland Potgrond uniek. Met twee eigen en twee externe productielocaties in Nederland, met onze bewezen specialismes in onder andere bark en veen en met heel veel specifieke kennis in huis.

Onze substraten

Orchideeënsubstraat

De orchideeënteelt vraagt om een specialistisch substraat. In onze gespecialiseerde fabriek produceren we de beste kwaliteit orchideeënsubstraat.

Boomkwekerijsubstraat

Onze boomkwekerijsubstraten geven onder alle klimatologische omstandigheden de beste resultaten. Hiervoor kijken we  naar teelttechnische aspecten zoals structuur, luchtgehalte, oppotgedrag, wateropnemend vermogen, stabiliteit en homogeniteit.

Groenteteeltsubstraat

We zijn erin geslaagd een perfect organisch alternatief voor steenwol te ontwikkelen: Greenline Food. Het resultaat: weerbare en vitale planten die optimaal profiteren van het in het substraat aanwezige bodemleven.

Perkgoedsubstraat

De perkgoedteelt kenmerkt zich door korte teelten. Het substraat dient dus geoptimaliseerd te zijn om in een korte tijd het beste uit het stek te halen.

Veenvrij of veenarm

De roep naar veenarme substraten begint toe te nemen. We zijn dan ook blij dat Lentse & Slingerland Potgrond erin is geslaagd met Greenline een veenarm substraat te ontwikkelen als volwaardig alternatief voor substraten waarin veen is verwerkt.

Afdekmaterialen

Onkruid op de pot is steeds lastiger te bestrijden. De pot afdekken met organisch materiaal is een goed en duurzaam alternatief. Lentse & Slingerland Potgrond levert hiervoor verschillende organische afdekmaterialen.

Potplantensubstraat

In Nederland telen we een grote variatie aan potplanten. Onze specialisten zijn precies op de hoogte van de specificaties waaraan uw substraat moet voldoen.

Vasteplantensubstraat

Vaste planten leven langer dan twee jaar en bloeien meer dan eenmaal tijdens hun leven. Speciaal voor deze gespecialiseerde teelt ontwikkelt en levert Lentse & Slingerland Potgrond op maat gemaakte substraten die het rendement verhogen.

Zaai- en steksubstraat

Mede dankzij de unieke eigenschappen van het veenmosveen van onze veenderij Hörle Torv in Zweden staan onze zaai- en steksubstraten bekend als het beste startsubstraat voor uw jonge planten.

Hoofdkantoor

Klappolder 150
2665 LP Bleiswijk
T: 088 224 48 00E: substraat@horticoop.nl

Productielocatie Katwijk (NB)

Keersluisweg 9
5433 NM Katwijk (NB)

Productielocatie Bleiswijk

Klappolder 150
2665 LP Bleiswijk

Hörle Torv Zweden

Hörle Torv AB
33100 Horle Zweden