Win-wincoöperatie

Horticoop investeert actief in bestaande en nieuwe bedrijven die van meerwaarde zijn voor de tuinbouwsector. De leden van Horticoop dragen bij door hun kennis en ervaring te delen, en bij gelijke marktcondities producten en diensten af te nemen van de bedrijven waarin Horticoop investeert. Maken de bedrijven waarin is geïnvesteerd, winst? Dan ontvangen de leden –middels een participatiestructuur – dividend. Horticoop investeert haar deel van de winst vervolgens opnieuw in andere bedrijven die de sector ten goede komen. Zo kan Horticoop haar leden ondersteuning blijven bieden in de bedrijfsvoering én kan de sector toekomstgericht groeien. Een win-wincoöperatie dus!

Jaarverslag 2021

Dat Horticoop hard aan de weg timmert om de investeringcoöperatie tot een daverend succes te maken valt niet te ontkennen. Het afgelopen jaar stond in het teken van de transitie die Horticoop heeft ingezet. Tijd om de balans op te maken in Horticoops Jaarverslag 2021!

Onze kernwaarden

Rotsvast zijn de waarden van Horticoop, maar deze tijd en de toekomst vraagt ook om openheid, initiatief nemen, de ambitie om toonaangevend te zijn, flexibiliteit en resultaatgerichtheid. Kortom, om 'vooruitdenken'!

Betrokken & meedenkend

Ondernemend & resultaatgericht

Toonaangevend

Integer & betrouwbaar

Samen werken aan een gezonde toekomst voor de tuinbouw.

Dit is de reden van ons bestaan maar ook onze opdracht voor een duurzaam ontwikkelende tuinbouw!

Horticoop BV is de naam waarin Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop haar tuinbouwgerelateerde bedrijfsactiviteiten heeft ondergebracht.

In ruim honderd jaar heeft onze coöperatie zich ontwikkeld tot een betrouwbare handelspartner in de groenteteelt, sierteelt en bloemisterij. Dat werd beloond met het predikaat Koninklijk, tijdens de viering van het 100-jarig bestaan in 2004. De coöperatie heeft ruim 400 leden die allemaal een professioneel tuinbouwbedrijf exploiteren.

De coöperatie heeft een bestuur dat verantwoording aflegt aan de ledenraad. De ledenraad wordt gevormd door maximaal 15 leden.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit vier leden. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Horticoop BV vertegenwoordigt het bestuur CKT Horticoop u.a.   Horticoop BV heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC vormt een personele unie met het bestuur. Dat wil zeggen dat alle bestuursleden van CKT Horticoop u.a. ook zitting hebben in de RvC. De RvC wordt volgens statutaire bepalingen uitgebreid met drie externe (niet-leden) commissarissen.

De coöperatie heeft een bestuur dat verantwoording aflegt aan de ledenraad. De ledenraad bestaat uit maximaal 15 leden.

Op dit moment wordt de ledenraad gevormd door de volgende leden:

 • Alfons Slaman uit Zevenhuizen
 • Harry Wubben uit Nootdorp
 • Jaco de Zeeuw uit s-Gravenzande
 • Kees Stijger uit Honselersdijk
 • Marius Rodewijk uit Roelofarendsveen
 • Pim Rikken uit Bemmel
 • René Vissers uit Maasdijk
 • Robert-Jan Derksen uit Bemmel
 • Roland Meeuwsen uit Ressen
 • Tom Kuipers uit Emsbüren, Duitsland

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit zes leden. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Horticoop BV vertegenwoordigt het bestuur CKT Horticoop u.a. Horticoop BV heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC vormt een personele unie met het bestuur. Dat wil zeggen dat alle bestuursleden van CKT Horticoop u.a. ook zitting hebben in de RvC. De RvC wordt volgens statutaire bepalingen uitgebreid met twee externe (niet-leden) commissarissen.

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Joris Elstgeest (voorzitter)
 • Rick Tesselaar (vicevoorzitter)
 • Ilone Ammerlaan
 • Jan van der Harg jr.

De RvC wordt gevormd door de bestuursleden aangevuld met

 • Chimwemwe de Gaay Fortman
 • Bob Schrauwen
 • Ton van Marrewijk

Onze missie:

Samen werken aan een gezonde toekomst voor de tuinbouw.

Onze rol vervullen we aan het begin van de primaire tuinbouwketen. We doen dit met onze bedrijven die innovatieve producten en oplossingen bieden voor de problemen van morgen. Hiermee is Horticoop een natuurlijke en deskundige innovator en initiator op het gebied van kennis, efficiëntie, duurzaamheid en rendement in de tuinbouw. Een groep van bedrijven waar kennis, mogelijkheden en ontwikkelingen gekoppeld worden aan teelten, vragen en afnemers.

Op deze wijze draagt Horticoop samen met haar leden bij aan een duurzame ontwikkeling van de tuinbouw in Nederland.

Onze visie:

Binnen het bewegende krachtenveld in de tuinbouw vervult Horticoop op basis van kennis, betrouwbaarheid en integriteit de rol van ‘spin in het web’. Als platform voor uitwisseling, samenwerking en investeringen, waardoor kennis, mogelijkheden en ontwikkelingen gekoppeld worden aan teelten, vragen en afnemers. Dat is de wereld van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop. Met een open en toegankelijke organisatie, niet gericht op producten, maar op teelten en afnemers.