Why, How & What

Samenwerking is het sleutelwoord bij Horticoop.

Het doel: een gezonde toekomst voor de tuinbouw, waarbij oplossingen gezocht worden voor de problemen van morgen. Waarom en hoe de coöperatie dat doet, en wat dat betekent voor haar leden? Dat leest u hieronder!

Why?
De tuinbouw geeft ruimte aan een groeiende bevolking van gezonde en gelukkige mensen in een duurzame wereld. Horticoop gelooft in de toekomst van de tuinbouw en in de kracht van samenwerking.
 
How?
Horticoop is een coöperatie voor telers en investeert in de toelevering van de tuinbouw. De coöperatie brengt ondernemers bij elkaar en stimuleert het uitwisselen van kennis en verzilveren van kansen.
 
What?
De coöperatie ontwikkelt de tuinbouw en biedt leden rendement. Horticoop’s bedrijven bieden oplossingen voor de tuinbouw op het gebied van licht, klimaat, techniek en substraat.