Privacy & Veiligheid

Horticoop is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Horticoop houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Horticoop gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een teeltbijeenkomst bijwoont, een cursus of training volgt, een product bestelt, een online klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Horticoop.

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Horticoop gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Horticoop op de hoogte te houden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van Horticoop. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden
Horticoop houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail et cetera) kunt u dit per e-mail melden bij info@horticoop.nl of schriftelijk bij Horticoop, t.a.v. Webredactie Horticoop, Klappolder 150, 2665 LP Bleiswijk.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Horticoop over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Horticoop, t.a.v. Webredactie Horticoop, Klappolder 150, 2665 LP Bleiswijk. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Horticoop met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Horticoop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Horticoop haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Horticoop ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. 

Gebruik van cookies door Horticoop

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Horticoop gebruikt cookies op haar websites.

Waarom cookies?
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Wijzigingen
Horticoop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid. Check deze pagina daarom regelmatig voor actuele wijzigingen.

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: juli 2017.