Privacy & veiligheid

Horticoop is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, prospects, leveranciers en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Horticoop houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Horticoop gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een product bestelt, een online klantaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Horticoop of één van haar deelnemingen.
Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Horticoop gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Horticoop op de hoogte te houden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van Horticoop of één van haar deelnemingen. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden
Horticoop houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail et cetera) kunt u dit per e-mail melden of schriftelijk bij Horticoop, t.a.v. Webredactie Horticoop, Klappolder 150, 2665 LP Bleiswijk.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke en bedrijfsinformatie die Horticoop over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Horticoop, t.a.v. Webredactie Horticoop, Klappolder 150, 2665 LP Bleiswijk. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Horticoop met uw gegevens omgaat.

Gebruik van cookies door Horticoop
Horticoop gebruikt cookies op haar websites. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan.

U kunt ervoor kiezen om de cookies niet te accepteren. Dan houden we geen informatie van u bij.

Als u de cookies wel accepteert, worden er tijdens uw bezoek statistieken bijgehouden over het gebruik van de websites van Horticoop. Voor onze statistieken gebruiken wij gegevens zoals cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van www.horticoop.nl. U kunt hierbij denken aan uw IP-adres, geografische gegevens, browsertype, het aantal pagina’s dat u bezoekt, de duur van uw websitebezoek en overige reguliere webstatistieken. Daarnaast houden we uw klikgedrag op de website en e-mails bij.

Surf- en klikgedrag
Op de websites van Horticoop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Horticoop haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Horticoop ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Google Analytics
Om volledige analyses en rapportages van de websites van Horticoop te kunnen samenstellen worden de statistieken geregistreerd met Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

  • Wij gebruiken Google Analytics-cookies;
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
  • De optie ‘gegevens delen’ staat uit;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Horticoop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid. Check deze pagina daarom regelmatig voor actuele wijzigingen.

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: april 2019.