Insperience day

0

Dagen
0

Uren
0

Minuten
0

Seconden
Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Spuitlicentie (Bewijs Vakbekwaamheid)

Iedereen die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen en rodenticiden werkt, is verplicht om een geldig Bewijs van Vakbekwaamheid te hebben, beter bekend als spuitlicentie. Met deze spuitlicentie kan worden aangetoond dat de juiste kennis en vaardigheden op een bedrijf aanwezig zijn om verantwoord met gewasbeschermingsmiddelen te werken.

Om een spuitlicentie te halen is een examen verplicht, hierna is deze spuitlicentie 5 jaar geldig. Binnen deze 5 jaar is het wettelijk verplicht om minimaal 4 kennisbijeenkomsten te volgen om de spuitlicentie te kunnen verlengen.

Bureau Erkenningen
Na het inloggen op de site van Bureau Erkenningen verschijnt er een overzicht van bezochte kennisbijeenkomsten per thema. Hier is ook per spuitlicentie terug te vinden aan welke verleningseisen moet worden voldaan.
Klik hier voor site van Bureau Erkenningen.

Kopen gewasbeschermingsmiddelen en rodenticiden
Horticoop mag u alleen professionele gewasbeschermingsmiddelen en rodenticiden verkopen en leveren als u kan laten zien dat u beschikt over een geldig vakbekwaamheidsbewijs.
Om niet bij elke bestelling, aankoop in een vestiging en/of levering van genoemde middelen eerst te controleren of er een geldig bewijs aanwezig is, kunt u hieronder uw gegevens registreren.
Als u een nieuw bewijs ontvangt vanuit Bureau Erkenningen dan dient u dit opnieuw te registreren zodat uw gegevens actueel blijven in ons bestand. Dit kan door het fomulier onderaan deze pagina volledig in te vullen.

Spuitlicentie 1 of 2
Per 1 november 2017 is er ook wat gewijzigd m.b.t. welke spuitlicentie is vereist in welke situatie.
Op ieder agrarisch bedrijf waar professionele gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, moet iemand aanwezig óf beschikbaar zijn met een Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Bedrijfsvoeren’ (voorheen spuitlicentie 2). Dit was eerst ‘Uitvoeren’ (spuitlicentie 1). Dit hoeft niet de agrarisch ondernemer zelf te zijn. Het kan via functie- of taakomschrijving, waar verantwoordelijkheden in zijn vastgelegd, ook gedelegeerd worden aan één of meer medewerkers. Het moet voor de handhaving wel duidelijk zijn wie verantwoordelijk is.

Uitzonderingen
Van het bovenstaande is uitgezonderd:
• een agrarisch ondernemer die geboren is voor 01-01-1996, geen medewerkers in dienst heeft die professionele gewasbeschermingsmiddelen toepassen en dus alles aantoonbaar zelf doet. Hij of zij kan volstaan met het Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Uitvoeren’.
• enkele specifieke middelen mogen worden uitgevoerd door medewerkers, zonder BvV ‘Uitvoeren’. Hiervoor moet dan wel gewerkt worden volgens een vooraf op te stellen veiligheidsinstructie. Voor de glastuinbouw gaat dit om middelen in de categorie stekpoeders (bijv. Rhizopon) en na-oogst-behandelingen (bijv. Chrysal e.d. mits deze oplossing klaar gemaakt is door iemand met een geldig BvV).
• Als toepassingen van professionele gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd op het bedrijf door een extern erkend loonbedrijf dat beschikt over de juiste bewijzen van vakbekwaamheid, hoeft de agrarisch ondernemer niet aan de eis van Vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren te voldoen.

De NVWA heeft aangekondigd dat 2018 als overgangsjaar wordt gezien. Bedrijven waar het bovenstaande nog niet op orde is, krijgen een waarschuwing en de tijd om het dit jaar op orde te maken binnen de eigen onderneming. Lukt dat, dan vervalt de waarschuwing en volgen er geen verdere sancties. Gebeurt dat niet, dan volgen er alsnog sancties.

Klik hier om te ontdekken welke spuitlicentie voor welke situatie nodig is:

De opgegeven informatie dient overeen te komen met de gegevens zoals die op uw pas staan.

Persoonsgegevens

Bewijs vakbekwaamheid gewasbescherming (licentie)

* Verplichte velden