Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Substraten

Neemt u substraat bij ons af? Dan hebben wij uw persoonlijke lijst voor u klaargezet.

Bekijk uw substraat bestellijst

Hoe werkt het?

Bark
Bark is volgens Horticoop de onmisbare grondstof voor een optimaal orchideeënsubstraat. Om de beste kwaliteit te kunnen garanderen, zijn we betrokken bij iedere stap in het proces. We controleren dus de gehele keten en kunnen dus ook altijd bark garanderen. De beste bark (boomschors) wordt gewonnen in Portugal, Spanje en Zweden. Daar stomen wij de bark waarna deze in een afgesloten omgeving naar Slingerland Potgrond wordt vervoerd. In de fabriek aangekomen wordt de bark bewerkt, gezeefd en uiteindelijk in silo’s opgeslagen.

Veen
Een substraat is de basis voor ieder gewas. Het succes van een teelt begint bij de kwaliteit van het substraat. Daarom maken wij bij het produceren van een substraat alleen gebruik van hoogwaardige grondstoffen. Veen is een zeer belangrijke grondstof in de productie van substraat. Het heeft een aantal zeer bijzondere eigenschappen die het zeer geschikt maakt voor de teelt van potplanten. Daarnaast is het constant van kwaliteit en voldoende beschikbaar. Uniek is ook onze eigen veenderij Hörle Torv (Zweden). Door de unieke eigenschappen geeft het een duidelijke meerwaarde voor uw gewas.

Greenline en Growline
Horticoop brengt met Greenline en Growline twee substraten op de markt die teelttechnisch zeer hoog scoren en vergaand tegemoet komen aan de eisen die transport, detailhandel en consument stellen aan het product. Greenline, dat in eigen beheer is ontwikkeld, is bovendien veenarm en daarmee een duurzaam alternatief voor andere substraten.