Technical Services: Wateremissie

In een akkoord met de ministeries van Infrastructuur, Milieu en Economische Zaken is afgesproken dat glastuinbouwbedrijven per 1 januari 2018 restwaterstromen voor 95 procent moeten zuiveren van nog aanwezige gewasbeschermingsmiddelen. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. De zuiveringsplicht heeft zowel betrekking op lozing via de riolering als op het oppervlaktewater en geldt voor ieder individueel glastuinbouwbedrijf. Zuiveringsinstallaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Horticoop Technical Services levert, installeert en onderhoud diverse installaties voor water zuivering.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Nitrate Recovery Unit

HortiZone

 Doekfilter

Nitrate Recovery Unit HortiZone  Doekfilter 
Meer informatie Meer informatie Meer informatie

CleanLite

   
CleanLite    
 Cleanlite (PDF)    

Bij interesse in een van bovenstaande producten kunt u contact opnemen met onze afdeling op telefoonnummer 010-5241679 of via mailadres techniek@horticoop.nl.

Downloads:

Onder Glas nummer 8, augustus 2016, jaargang 13
Vakblad voor de Bloemisterij 16, 2016
Vakblad voor de Bloemisterij 18, 2016 
Groente & Fruit 12, 14 juni 2016