Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Technical Services: Wateremissie

In een akkoord met de ministeries van Infrastructuur, Milieu en Economische Zaken is afgesproken dat glastuinbouwbedrijven per 1 januari 2018 restwaterstromen voor 95 procent moeten zuiveren van nog aanwezige gewasbeschermingsmiddelen. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. De zuiveringsplicht heeft zowel betrekking op lozing via de riolering als op het oppervlaktewater en geldt voor ieder individueel glastuinbouwbedrijf. Zuiveringsinstallaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Horticoop Technical Services levert, installeert en onderhoud diverse installaties voor water zuivering.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

          HortiZone          

          Doekfilter         

Ridder CleanLite

Meer informatie Meer informatie                Cleanlite (PDF)

Bij interesse in een van bovenstaande producten kunt u contact opnemen met onze afdeling op telefoonnummer 010-5241679 of via mailadres techniek@horticoop.nl.

Downloads:

Onder Glas nummer 8, augustus 2016, jaargang 13
Vakblad voor de Bloemisterij 16, 2016
Vakblad voor de Bloemisterij 18, 2016