Horticoop-leden

Een coöperatie van en voor leden

Horticoop investeert actief in bestaande en nieuwe bedrijven die van meerwaarde zijn voor de tuinbouwsector.

Welke bedrijven dat zijn hangt af van de behoefte van de leden. Zij profiteren van de investeringen die hen helpen in hun bedrijfsvoering. Horticoops leden dragen op hun beurt bij aan de coöperatie door hun kennis en ervaring te delen, en bij gelijke marktcondities producten en diensten af te nemen van de bedrijven waarin Horticoop investeert. Maken de bedrijven waarin is geïnvesteerd winst? Dan ontvangen de leden – middels een participatiestructuur – dividend. Horticoop investeert haar deel van de winst vervolgens opnieuw in andere bedrijven die de sector ten goede komen. Zo kan Horticoop haar leden ondersteuning blijven bieden in de bedrijfsvoering én kan de sector toekomstgericht groeien. Een win-wincoöperatie dus!

Van leden
Het succes van de investeringsformule vloeit voort uit de betrokkenheid van leden, die hun expertise delen door kennis en informatie beschikbaar te stellen. Op basis van hun input bepaalt Horticoop welk type bedrijven aan het portfolio worden toegevoegd. Sluit een nieuw bedrijf aan bij de behoeften van de leden én is het investeringswaardig? Dan voegt Horticoop het toe aan de portefeuille. Met een actieve ledenachterban die meedenkt en meebeslist groeit de sector als geheel. Zo profiteert iedereen!  

Voor leden 
Horticoops eigen vermogen is op naam van de leden gesteld. Via participaties deelt een lid in de winst en krijg hij of zij bepaalde stemrechten bij toekomstige beslissingen. Hoe meer betrokken iemand is, hoe meer participaties diegene toegekend krijgt en hoe meer dividend diegene ontvangt. Jaarlijks kan Horticoop maximaal 10% van de uitstaande participaties extra uitgeven. Er komen dus steeds meer participaties in omloop. 

Een voorbeeld

Horticoop-platform
Horticoops leden vinden elkaar op het Horticoop-platform: de digitale ontmoetingsplaats waar leden kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar vooruithelpen. Waar ze meebeslissen over de koers van de coöperatie en meedenken mee over toekomstige investeringen, bijvoorbeeld rond thema’s als innovatie en duurzaamheid. En waar ze hun stem laten horen, zodat Horticoop kan bieden wat nodig en gewenst is. Kortom, een ontmoetingsplek die bruist van de ideeën om de sector te laten groeien! 

Lid worden
De coöperatie telt op dit moment ongeveer 400 leden en neemt op dit moment geen nieuwe leden aan.