Woensdag 1 december vierden we tijdens een online bijeenkomst de start van Horticoop als investeringscoöperatie. Tijdens dit event werd symbolisch een bal afgetrapt, waarna de directie de werking van de win-wincoöperatie toelichtte en leden hun vragen stelden. Horticoop kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst en wil u van harte bedanken voor uw betrokkenheid.

Was u verhinderd en heeft u niet kunnen deelnemen aan de online bijeenkomst? Geen probleem! U kunt de uitzending hieronder terugkijken.

Over het nieuwe Horticoop
Al bijna 120 jaar werkt Horticoop als coöperatie aan een gezonde toekomst voor de tuinbouw. Dit doet ze samen met de leden en met haar deelbedrijven op het gebied van licht, klimaat, techniek en substraat. Sinds 1 december 2021 betreedt Horticoop de markt als investeringspartij. Hierbij investeert Horticoop actief in bestaande en nieuwe bedrijven die van meerwaarde zijn voor de tuinbouwsector. De leden van Horticoop dragen op hun beurt bij door hun kennis en ervaring te delen, en bij gelijke marktcondities producten en diensten af te nemen van de bedrijven waarin Horticoop investeert. Maken de bedrijven waarin is geïnvesteerd, winst? Dan ontvangen de leden dividend. Horticoop investeert vervolgens haar deel van de winst opnieuw in andere bedrijven die de sector ten goede komen. Zo kan Horticoop haar leden ondersteuning blijven bieden in de bedrijfsvoering én kan de sector toekomstgericht groeien. Een win-wincoöperatie.

Terugkijken: