De tuinbouwsector​

De wereld staat voor de uitdaging om op een duurzamere en efficiëntere manier te produceren, met minder en duurzamer gebruik van grondstoffen, energie en water. 

De uitdaging 

De tuinbouwsector maakt wereldwijd veel impact. Tuinders leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem en het welzijn van miljoenen mensen. Tegelijkertijd staat de sector momenteel voor meerdere grote uitdagingen. Een groeiende wereldpopulatie en een toenemend welvaartsniveau in de opkomende economieën zorgen ervoor dat we meer groente- en sierteeltproducten moeten produceren. Als gevolg van de klimaatverandering is het noodzakelijk dat we deze producten op een duurzamere manier produceren, met aandacht voor het behoud van natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit.  Bovendien is circulariteit en voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging cruciaal om als tuinbouwsector de “license-to-operate" te rechtvaardigen. 

De focus 

Om dit voor elkaar te krijgen investeren we in betekenisvolle technologische innovaties. Horticoop investeert in bedrijven die met hun producten, diensten of technologie bijdragen aan het ontwikkelen van een efficiënter en duurzamer productiesysteem in de tuinbouwsector.