Partneroverzicht Horticoop

Horticoop en haar bedrijven werken intensief samen met diverse partners. Dit doen we op het gebied van kennisontwikkeling, belangenbehartiging, innovatie en op andere terreinen. Wij zijn trots dat de volgende partners tot ons portfolio behoren:

AVAG Greenhouse Technology Center
AVAG is dé branchevereniging waar Nederlandse bedrijven samenwerken op het gebied van integrated growing systems, componenten en bijbehorende service.
Meer informatie: www.avag.nl

Dutch Greenhouse Delta (DGD)
Er is wereldwijd een steeds grotere vraag naar zelfvoorziening in de productie van voedsel. Dutch Greenhouse Delta heeft als doel om bij te dragen aan voldoende gezond, betaalbaar, voedzaam en veilig voedsel en promoot de Nederlandse tuinbouwsector wereldwijd. 
Meer informatie: www.dutchgreenhousedelta.com 

Horti Footprint Chain Program (HFCP)
Het Horti Footprint Chain Program (HFCP) is een keteninitiatief dat zich inzet voor het verduurzamen van de gehele sector door het gebruik van de Horti Footprint. Het doel van HFCP is om voor iedere partij in de tuinbouwketen inzicht te krijgen in zijn aandeel op de CO₂-footprint van het eindproduct, om vervolgens de uitstoot te verminderen. 
Meer informatie: www.hortifootprint.nl

Nationale Coöperatieve Raad (NCR)
NCR is de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. NCR is de plek waar coöperaties elkaar ontmoeten en van elkaar leren, om samen het coöperatief ondernemerschap in Nederland te versterken. 
Meer informatie: www.cooperatie.nl

Plant Empowerment
De oplossing voor duurzaam telen met optimale resultaten wordt vaak door de natuur zelf gegeven. ‘Plant Empowerment’ biedt een unieke teeltmethode die daarop inspeelt: een geïntegreerde aanpak voor het duurzaam telen van gewassen in kassen door het ondersteunen van de plantbalansen. 
Meer informatie: www.plantempowerment.com

StartLife
StartLife is een toonaangevende start-up accelerator in voedsel en landbouw, mede opgericht door Wageningen University & Research. Sinds 2010 heeft StartLife meer dan 400 start-ups gebouwd, ondersteund en gefinancierd, baanbrekende technologieën op het gebied van voedsel en landbouw voortgestuwd en bovenal een blijvende impact achtergelaten. 
Meer informatie: www.start-life.nl
 
World Horti Center 
World Horti Center is hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. WHC bestaat uit een unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid met focus op internationale kennisdeling.
Meer informatie: www.worldhorticenter.nl

WUR, Club van 100
De Club van 100 is onderdeel van de WUR (Wageningen University & Research). In de Club van 100 krijgen toeleveranciers in de glastuinbouw op een laagdrempelige wijze toegang tot de brede expertise van het bedrijfsonderdeel Glastuinbouw van de WUR. Dit betekent dat toeleveranciers bijdragen aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland. 
Meer informatie: www.wur.nl