Onze impact

Horticoop committeert zich aan het bouwen aan een duurzame toekomst voor de tuinbouwsector. 

De tuinbouwsector maakt wereldwijd veel impact. Tuinders leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem en het welzijn van miljoenen mensen. Tegelijkertijd staat de sector momenteel voor meerdere grote uitdagingen. Als gevolg van de klimaatverandering is het noodzakelijk dat we deze producten op een duurzamere manier produceren, met aandacht voor het behoud van natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit.  

Met onze investeringen in innovatieve tuinbouwondernemingen dragen wij bij aan de volgende SDG-doelstellingen: 

Honger is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Ondanks de overvloed aan hulpbronnen zorgen ongelijke toegang en inefficiënte distributie van voedsel ervoor dat miljoenen mensen ondervoed zijn. Door te investeren in efficiënte oplossingen en moderne technologie wil Horticoop bijdragen aan een toegankelijker, rechtvaardiger en duurzamer voedselsysteem, waarbij hoogwaardige en gezonde voeding voor iedereen wordt gegarandeerd. 

Een goede gezondheid en welzijn zijn cruciaal voor de wereldbevolking. Door te investeren in ondernemingen die toegang tot gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen mogelijk maken, wil Horticoop een gezonde levensstijl bevorderen.

Het garanderen van de productie van hoogwaardige en voedzame voedingsmiddelen is van essentieel belang in dit proces.

Verantwoorde consumptie en productie zijn van groot belang om naar een duurzame samenleving toe te werken. Door ESG-kwesties actief aan te sturen en te promoten bij portefeuillebedrijven, waaronder circulair gebruik van producten, wil Horticoop het bewustzijn over dit onderwerp in haar hele portfolio vergroten en actief sturen op en bijdragen aan verantwoorde consumptie- en productiepatronen.

Het minimaliseren en verzachten van de effecten van klimaatverandering door middel van onderwijs, innovatie en het nakomen van klimaatverplichtingen. Door te investeren in innovatieve oplossingen voor de tuinbouwsector, zoals digitalisering en robotisering van de huidige praktijk, wil Horticoop bijdragen aan het minimaliseren van de effecten van de glastuinbouwsector op klimaatverandering en tegelijkertijd bedrijven actief ondersteunen bij het mitigeren van activiteiten en initiatieven.