Privacy statement

Privacy & veiligheid 

Horticoop is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, leveranciers en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Horticoop houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Horticoop gegevens vast. Dit is het geval wanneer u lid bent bij Horticoop, een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een online ledenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Horticoop of één van haar deelnemingen. Horticoop gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om leden van (nieuwe) producten en diensten van Horticoop op de hoogte te houden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van Horticoop of één van haar deelnemingen. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke en bedrijfsinformatie die Horticoop over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Horticoop, t.a.v. Horticoop ledenadministratie, Klappolder 150, 2665 LP Bleiswijk. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Horticoop met uw gegevens omgaat.