Nieuwsbericht

Horticoop verkoopt Lensli

Horticoop verkoopt zijn aandelen in Lensli aan PECO Holding B.V. 

Profielfoto van Horticoop Samen Groeien
29 januari 2024 | 1 minuut lezen

Horticoop heeft zijn aandelen Lensli verkocht aan PECO Holding B.V. Lensli, de substraatspecialist voor de professionele tuinbouw, maakt daardoor niet langer deel uit van het bedrijvenportfolio van Horticoop. Door de verkoop kan Lensli de toekomstbestendigheid van het bedrijf waarborgen in een steeds uitdagender wordende markt. 

De substraatmarkt is in beweging. Transport- en personeelskosten nemen toe, terwijl de afzetmarkt niet evenredig meegroeit. Hetzelfde geldt voor de grondstofkosten. De substraatsector staat voor de grote uitdaging om nieuwe duurzame grondstoffen te vinden. De beschikbaarheid hiervan is echter nog onvoldoende en de prijzen zijn vaak hoog, mede vanwege de toenemende vraag vanuit andere industrieën. Voor een relatief klein bedrijf zonder eigen grondstofproductielocaties wordt het hierdoor lastig om zich op langere termijn staande te houden. Om de continuïteit en leverzekerheid van Lensli te waarborgen is het nodig om mee te bewegen met de marktverandering. Dat doet het door onderdeel te worden van PECO Holding’s portfolio, waartoe ook andere substraatbedrijven behoren. Met deze verkoop zorgt Horticoop ervoor dat Lensli de benodigde schaalgrootte bereikt. Daarmee is de toekomstbestendigheid van Lensli geborgd.

Gert Blaauw, Managing Director van Lensli: “In de huidige marktontwikkeling is de kans op het voortbestaan van Lensli vele malen groter als onderdeel van een grotere substraat-combinatie. Door onderdeel te worden van PECO Holding B.V. versterken we onze grip op grondstoffen, profiteren we van productontwikkeling en schaalvoordelen, en zijn we minder kwetsbaar in relatie tot andere toeleveranciers. De verandering van aandeelhouder heeft overigens geen invloed op de kwaliteit en persoonlijke dienstverlening die Lensli al jarenlang levert aan zijn klanten. Lensli blijft als merk behouden en afnemers kunnen op dezelfde deskundigheid en leverzekerheid van hoogwaardige substraten blijven rekenen, nu en in de toekomst. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden van Horticoop!”