Nieuwsbericht

Het nieuwe Lumiforte zet satellieten en artificial intelligence in bij sales

Profielfoto van David Brand
13 januari 2022 | 2 minuten lezen

Zoals u weet is Horticoop eigenaar van verschillende bedrijven. Een van die bedrijven is Lumiforte (tot voorkort Sudlac en Mardenkro); bekend van onder andere coatings en belijningsproducten. Horticoop sprak met CEO Guido Janssen over Lumifortes producten, data intelligence en duurzaamheid.

Guido, wat doet Lumiforte precies? “Wij ontwikkelen en produceren intelligente coatings voor diverse sectoren. Dat doen we onder verschillende merknamen, waarvan ReduSystems de bekendste is: een coating voor kassen die het gewas beschermt tegen te veel licht en warmte in de zomer. Naast coatings ontwikkelen en produceren wij onder de merknaam Selectline belijningsproducten die gebruikt worden op sportvelden voor onder andere voetbal en rugby.”

Waar zijn jullie actief? “We werken wereldwijd met meer dan 70 mensen verdeeld over vestigingen in Nederland, Frankrijk, Canada en China. Daarnaast hebben wij collega’s in Mexico, Rusland en binnenkort ook in Polen. We hebben momenteel 2 productielocaties in Nederland en in Frankrijk en denken na over uitbreiding.”

Wat zijn de toekomstplannen van Lumiforte? “We zien door de wereldwijde bouw van nieuwe kassen en de versnelde impact van klimaatverandering elk jaar een forse toename van onze omzet. De komende 5 jaar hebben wij de groei-ambitie om onze omzet te verdubbelen. Daarnaast willen we nieuwe markten aanboren in gebieden waar we nu (nog) niet actief zijn. Onze groei beperkt zich daarbij overigens niet tot afzet en omzet, we willen ook groeien in kennis, in het aantrekken van nieuwe talent, in ons productassortiment en in duurzaamheid.”

Je geeft aan fors te willen groeien. Weten jullie daarvoor voldoende nieuwe klanten te vinden? “Jazeker! We hebben een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ontwikkeld waarbij wij met behulp van satellietbeelden en Artificial Intelligence zoeken naar kassen. Het resultaat matchen we met ons CRM-systeem, en aan de hand daarvan benaderen we potentiele nieuwe klanten.”

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de sector. Wat is jullie bijdrage hierin? “Wij zijn al volop met duurzaamheid bezig. Het mooie is dat we dat grotendeels in eigen hand hebben omdat wij de hele keten – van ontwikkeling tot productie en verkoop – in huis hebben. We onderzoeken momenteel bijvoorbeeld groenere grondstoffen voor onze coatings, maar kijken ook of ons productieproces nog verder verduurzaamd kan worden, onder andere door efficiënt energiegebruik en het hergebruik van water. Daarnaast zijn we bezig onze coatings in de praktijk te hergebruiken, en minimaliseren we het vrijkomen van ons product in het milieu tijdens het aanbrengen en verwijderen. Ook kijken we ook naar het uitbreiden van productielocaties in andere regio’s dan alleen Europa waardoor we dichter bij de gebruikers produceren en onze logistiek kunnen verduurzamen.”

In ‘het nieuwe Horticoop’ is samenwerking essentieel. Hoe zie jij dit? “Helemaal mee eens, sterker nog: samenwerken is een van mijn kernwaardes. Ik geloof erin dat we door samenwerking alle kennis en kunde in de sector kunnen bundelen en hier allemaal van kunnen profiteren. Met de kennis van onze leden bijvoorbeeld, kunnen we een heel goed beeld vormen over de verduurzamings-, groei- en innovatiekansen in onze sector. We hoeven niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen de krachten bundelen en daar allemaal van profiteren. Ook de Horticoop-bedrijven gaan daarin zeker een bijdrage leveren. Als ik naar Lumiforte kijk, zit onze meerwaarde ook in het gebruik van data en het omzetten hiervan in stuur-informatie. Wij zetten in ons werk volop in op data intelligence, marktdata en trends. Die gegevens kunnen voor veel leden waardevol zijn. Ik ga daarover graag in gesprek!”

Meer informatie over Lumiforte vindt u op www.lumiforte.com