Nieuwsbericht

Horticoop investeert in CE-Line

Profielfoto van Horticoop Samen Groeien
30 november 2023 | 2 minuten lezen

Horticoop investeert in CE-Line, een scale-up die het mogelijk maakt om realtime laboratoriumanalyses uit te voeren op de hoeveelheid nutriënten in irrigatie- en drainwater. Daarmee krijgen telers volledige controle op de samenstelling van nutriënten in de waterstromen in hun kas. Deze technologie ondersteunt een duurzame investering in de glastuinbouw en sluit daarmee aan op de doelstelling van Horticoop om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de tuinbouwsector. CE-Line wordt niet alleen gebruikt in de tuinbouwsector, maar ook toegepast in waterbesparende en recyclingprocessen, zoals bij het hergebruik van afvalwater. Naast Horticoop investeert ook Yield Lab Europe in CE-Line.

CE-Line faciliteert een ‘plug en play’-meetsysteem dat meerdere malen per dag nauwkeurig de samenstelling van nutriënten in het irrigatie- en drainwater meet door zelfstandig monsters te nemen uit de verschillende waterstromen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van technologie die in laboratoria wordt toegepast om macro- en micronutriënten te meten. De realtime analyses van CE-Line maken het eenvoudig voor telers om nutriënten optimaal te doseren. Zo kunnen zij in alle klimaatomstandigheden en voor elke groeifase de ideale nutriëntensamenstelling regelen, desgewenst met automatische doseersystemen om tot autonoom telen te komen. Het systeem van CE-Line reinigt en kalibreert zichzelf, waardoor alleen het maandelijks wisselen van de reagentiavloeistoffen een menselijke handeling vraagt. 

Simon Meijer, CEO van CE-Line: “We maken de omslag van onderzoeksbedrijf naar productiebedrijf en zijn blij om Horticoop en Yield Lab Europe te mogen verwelkomen als investeerders. Zij herkennen onze multidisciplinaire setting en hebben ervaring met bedrijven in deze fase van opschaling waar steeds nieuwe stappen gezet worden. Die flexibiliteit, uiteraard gebaseerd op de kennis van de markt, maakt de samenwerking erg zinvol.” 

Wilco Schoonderbeek, Director Investments van Horticoop: “Deze oplossing van CE-Line voor het continu en volledig geautomatiseerd testen en beheren van water en voedingsstoffen, geeft telers meer controle over de groei van hun gewassen. Besparing van water en voedingsstoffen, en de mogelijkheid om watersystemen gesloten te maken, sluiten aan bij de ambitie van Horticoop om een bijdrage te leveren aan een duurzame en toekomstbestendige tuinbouwsector.” 

Daan Wilms van Kersbergen, Investment Director bij Yield Lab Europe: “Met CE-Line kan de kwaliteit van water in gesloten systemen autonoom gemeten worden, waarmee handmatig samples nemen en laten testen door een lab overbodig wordt. De combinatie van een bewezen technologie die in-line kan worden toegepast om processen te optimaliseren en te verduurzamen, en kan worden toegepast in meerdere eindmarkten zoals tuinbouw en (afval)watermanagement, maakt het een interessante investering voor ons.”

Over CE-Line
CE-Line is een hightechonderneming die unieke analyseapparatuur ontwikkelt om alle laboratoriumanalyses van irrigatie en drainwater direct in de kas te doen. Hierdoor is veel data snel beschikbaar. CE-Line heeft software-, mechanische en chemische kennis in huis en opereert internationaal. Naast de tuinbouw zet het bedrijf ook de eerste stappen in het analyseren van onder andere afvalwater dat wordt hergebruikt voor de productie van bio plastics. CE-Line won in 2020 de GreenTech Concept Award, werd in 2022 opgenomen in de The Foodtech 500 en werd in 2023 genomineerd voor de GreenTech Innovation Award. 
 

Over Yield Lab Europe
Yield Lab Europe investeert in jonge Europese AgriFoodTech bedrijven om wereldwijde voedsel- en landbouwproductiesystemen duurzamer en efficiënter te maken en tegelijkertijd de winstgevendheid te verbeteren. Dit omvat technologieën op het gebied van gewasproductie, dierenwelzijn, precisielandbouw, tuinbouw, voedingsingrediënten, toeleveringsketen/logistiek en voedselverwerking/verpakking. Yield Lab Europe werkt samen met Nederlandse instellingen zoals InvestNL, BOM en OostNL. Het fonds heeft tot nu toe 22 investeringen gedaan.