English (United States) Nederlands (Nederland) Español (España) Deutsch (Deutschland) Dansk (Danmark) Français (France)
Welkom bij Horticoop 

De mensen van Horticoop, Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond helpen u graag bij uw teelt en uw bedrijfsvoering.

Meer over Horticoop
Knappe Koppen

De Knappe Koppen Kalender '15 is er!
 
Voor het aanvragen van de gegevens voor uw milieuregistratie (MPS) vult u dit formulier in. Horticoop zet de gegevens voor u op een rij en mailt deze zo snel mogelijk naar u toe.
 
Inloggen Horticoop
Hier kunt u inloggen bij Horticoop.

Klik hier voor contact over deze mogelijkheid.

Inloggen 
 
 
Spuitlicentie

Klik hier voor het registreren van uw spuitlicentie.

Klik hier om u in te schrijven voor informatiebijeenkomsten gewasbescherming in 2015.

Klik hier om u in te schrijven voor bijeenkomsten KBA

 
 
Altic

Klik hier voor het registratieformulier van Altic.

 
 
Social Media

 

Buienradar


             

Dit zijn wij
Martin van Leer
Klik voor overzicht
 
Bel mij!
      

Ledendag Horticoop groot succes

Woensdag 10 december was het rustig bij veel kwekers in Nederland. De oprijlaan voor veel bedrijven was leeg, de lichten waren uit en de productie lag stil. Een slecht (voor)teken? In tegendeel! 

Een groot deel van de sector investeerde de gehele woensdag tijdens de tweede editie van de ledendag van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop. > Foto Gerard-Jan Vlekke,
Fotostudio G.J. Vlekke

Een dag vol informatie, interactie en inspiratie. Een dag die onderdeel is van het plan om de band tussen leden en coöperatie en tussen leden onderling te verstevigen.

» lees het volledige berichtNieuwe ledenraadsleden

De ledendag 2014 stond in het teken van informatie, interactie en inspiratie. Maar daarnaast was er ook tijd ingepland voor een ledenvergadering. Een belangrijke bijeenkomst waar veel leden hun stem lieten horen.

Tijdens deze vergadering zijn er - door de aanwezige leden - vier nieuwe ledenraadsleden gekozen. Dit zijn:

 > Angelien van den Nouweland van Marjoland in Waddinxveen
 > Marius Rodewijk van G.Th. Rodewijk en Zn uit Roelofarendsveen
 > Joyce Lansbergen van LG Flowers uit Pijnacker
 > Sietske Weijs van Willemsen-Weijs Potplanten uit Gendt

De ledenraad fungeert als klankbord voor het bestuur en is onder andere verantwoordelijk voor het benoemen van nieuwe bestuursleden. Ook communiceert de ledenraad regelmatig met de achterban van de coöperatie.Overweldigende animo ledendag 2014

Met ruim 300 aanmeldingen is het dagprogramma van de ledendag 2014 volledig vol! Het is echter nog wel mogelijk om deel te nemen aan het avondprogramma:
 
15.45 uur          Ontvangst bij Emsflower in Emsbüren (D)
16.00 uur          Rondleiding bij Emsflower
16.45 uur          Toespraak directeur Emsflower
17.00 uur          Officiële vergadering, o.a. verkiezing ledenraadsleden
17.45 uur          Dinerbuffet
18.45 uur          Toespraak mysterie guest
19.15 uur          Onthulling Knappe Koppen Kalender 2015 door mysterie guest
20.00 uur          Einde programma
 
Als u wilt deelnemen aan het avondprogramma kunt u zich aanmelden door een e-mail naar ons te sturen. Geef in deze mail aan of u met 1 of 2 personen het avondprogramma bezoekt.

Wij vragen u om met eigen vervoer naar Emsbüren te komen.Officiële aftrap Club van 100

Toelevering glastuinbouw pakt verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van kennis voor innovaties

Door het verdwijnen van de collectieve financiering van het innovatie-gedreven onderzoek via het Productschap Tuinbouw, staat de doorontwikkeling van kennis sterk onder druk. Het gaat daarbij om onderzoek met een tijdshorizon van 5 tot 10 jaar voor introductie in de praktijk, onderzoek dat ook wel toegepast-strategisch wordt genoemd.

Telers en telersorganisaties zijn de handen in een aan het slaan om te voorkomen dat de stroom van kennis en innovaties zal opdrogen. Daarnaast heeft nu ook Wageningen UR Glastuinbouw de handschoen opgepakt door een initiatief te ontwikkelen waarmee toeleveranciers van de glastuinbouw bijdragen aan de continuïteit van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland. Het initiatief staat open voor álle toeleveranciers van materialen en software in de tuinbouw.Het initiatief heeft als werktitel ‘Club van 100’ gekregen. Inmiddels hebben meer dan vijfentwintig toonaangevende bedrijven aangegeven dat zij lid willen worden van de Club van 100. Daarmee pakken zij de verantwoordelijkheid voor een stuk veiligstelling van het toegepast-strategische onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw.

» lees het volledige berichtHet belang van MVO

Het belang van MVO in de tuinbouw wordt breed onderschreven. De 3 P’s zijn inmiddels algemeen bekend: People, Planet en Profit. Toch is maatschappelijk verantwoord ondernemen minder makkelijk dan mensen wel eens denken; wat goed is voor het profit-aspect hoeft niet altijd goed te zijn voor de planeet en andersom.

Horticoop is actief in een innovatie branche. Ondank dat de marges zwaar onder druk staan, zien we dat vooruitstrevende tuinders zich inspannen voor milieuvriendelijke productie. Zo zijn er maatregelen genomen om efficiënt en duurzaam energieverbruik verder te verbeteren, lichthinder te minimaliseren en zijn er afspraken gemaakt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. De verbeteringen die de tuinders realiseren gaan verder dan wat de overheid van de sector vraagt.

» lees het volledige berichtTeeltwisseling: een grondige en schone zaak?

De komende periode staat voor veel glasgroentekwekers weer de teeltwisseling op de agenda. “Oude planten eruit, nieuwe planten erin…” zou je denken bij het woord teeltwisseling.  Helaas werkt de praktijk niet zo simpel als de theorie klinkt. De kas zal – om een succesvolle nieuwe teelt mogelijk te maken –eerst uitgebreid gereinigd moeten worden.Het ontsmetten van de kas tussen twee teelten in is geen goedkope ‘hobby’. De tijd en met name de investering om de kas, het glas (binnenzijde) en de inventaris te ontsmetten zijn niet gering. Het is echter van groot belang om niet bezuinigen op deze kostenpost. Het kost geld maar levert ook gegarandeerd geld op tijdens de nieuwe teelt. Denk alleen al aan eventuele plagen en ziekten die niet meer aanwezig zullen zijn als de kas goed gereinigd is.

» lees het volledige berichtBinnenkort op uw terrein

Onze orders worden traditioneel door een bedrijfsauto van Horticoop geleverd. De meest effectieve manier om de kleinere orders bij de kweker te krijgen, is met een Crafter. Om deze reden hebben wij geïnvesteerd in drie ultramoderne en gloednieuwe Volkswagen Crafters. Bijzonder wendbaar, snel en met voldoende laadruimte. De nieuwe Crafters zijn voorzien van de nieuwste milieuvriendelijke motoren en energiezuinige koelmotoren. Ook beschikken ze over en een navigatiesysteem met verbruik- en rijstijlregistratie. Daarnaast vallen de Crafters vooral op door het unieke design.

» lees het volledige berichtBestuurlijke vernieuwing

Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop heeft een nieuwe weg ingeslagen. Een weg die moet leiden tot een modernere  en vitalere coöperatie die de tuinbouw nodig heeft. Een belangrijke (eerste) verandering was de vernieuwing van de statuten. Deze aangepaste statuten zijn onderdeel van het plan om een grotere binding te krijgen tussen de coöperatie en de leden. Een grotere binding zorgt voor meer draagvlak, meer ketenefficiency en daardoor ook voor een hoger rendement. Zowel voor de leden als voor de coöperatie. 

Als gevolg van de statutenwijziging ontstonden er drie vacatures. Op dinsdag 28 oktober 2014 heeft de Ledenraad ingestemd met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden. De volgende heren zijn toegetreden:

1. Jan van der Harg jr. van Fa. Van der Harg-van Winden in Bemmel
2. Peter van de Pol van Schoneveld Breeding in Twello
3. Rick Tesselaar van Tesselaar Alstroemeria in Luttelgeest

Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor verenigingszaken. Het bestuur vormt tegelijkertijd de Raad van Commissarissen van Horticoop BV, die wordt gecompleteerd door twee externe commissarissen. 

Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop dankt de twee aftredende bestuursleden zeer voor hun inzet in de afgelopen jaren en heet de drie nieuwe bestuursleden van harte welkom!Horticoop introduceert de TripsSweeper

Een passende en effectieve oplossing om volwassen trips uit de chrysantenteelt weg te vangen bestaat niet. Daar heeft Horticoop zich niet bij neergelegd. Horticoop heeft gezocht naar een (ontbrekend) stukje in de puzzel. Het resultaat werd op woensdag 15 oktober - onder toeziend oog van een groep trouwe klanten -  geintroduceerd: de TripsSweeper. 

Uiteraard kreeg iedere chrysantenteler de kans om de TripsSweeper met eigen ogen te bekijken en ervaren. Op donderdag 16 oktober organiseerde Horticoop een inloopdag voor de gehele sector. Op beide dagen was de interesse voor deze baanbrekende innovatie groot en de reacties bijzonder enthousiast.  

» lees het volledige berichtOnderzoek naar krachtenbundeling Alflora en Basics & Trends afgerond

Er komt geen juridische samenwerking tussen Alflora en Basics & Trends. Dat is het resultaat van het onderzoek waarbij alle stakeholders betrokken waren. Beide bedrijven gaan in hun huidige hoedanigheid verder met het bedienen van de markt van bloemisten en aanverwante doelgroepen. 

Zowel Alflora als Basics & Trends zullen anticiperen op veranderingen in de  markt. Afnemende consumentenuitgaven en verschuivingen in inkoopkanalen, zowel in de consumentenmarkt als op de zakelijke markt, betekenen voor de twee grootste aanbieders van bloemisterijartikelen dat zij hun bedrijfsvoering zullen gaan optimaliseren waarbij kwaliteit van dienstverlening centraal staat. 

Alflora b.v. is de grootste cash and carry groothandel in bloemisterijartikelen met acht filialen in Nederland, twee in België en vier in Duitsland. Online kan worden ingekocht in de webshop op www.alflora.nl. Alflora b.v. is onderdeel van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop. Basics & Trends heeft vijf filialen in Nederland en verkoopt haar assortiment in heel Europa online via www.basicsentrends.nl. Basics & Trends is onderdeel van Van Dillewijn Group.Verantwoord veengebruik

De vraag naar het ontwikkelen van veenarme en veenvrije substraten groeit de laatste jaren. Als producent en leverancier van organische substraten wil Horticoop voorop lopen met ontwikkelingen rondom het verantwoord gebruik van veen.

Productmanager groeimedia René Janssen: “Veen is op dit moment de belangrijkste grondstof in potgrond. We weten echter dat we deze natuurlijke grondstof niet onbeperkt kunnen blijven gebruiken." 

"Enerzijds omdat de overheden in veenproducerende landen terughoudender worden in de uitgifte van verveningslicenties. Anderzijds vanwege het veranderende maatschappelijke standpunt over het gebruik hiervan.” aldus René Janssen.

» lees het volledige berichtKorte berichten
Bezoekt u ons begin 2015?

 » IPM, Essen
 27-30 januari 2015 | website » Fruit Logistica, Berlijn
 4-6 februari 2015 | website
Horticoop Academy: "Kennis is kracht"

Bij Horticoop geloven wij in samenwerking. Telers en toeleveranciers hebben elkaar op diverse gebieden nodig. Een belangrijk en soms onderschat gebied is kennis. 

Om het kennisniveau, zowel bij Horticoop als voor de gehele sector, naar een hoger niveau te krijgen, hebben wij de Horticoop Academy opgericht.

» lees het volledige bericht
Actie december 2014

Iedere maand heeft Horticoop speciale acties. Deze maand hebben wij een actie mer diversie hygiëne artikelen, onder andere overalls en overschoenen. En uw nieuwe ontsmettingsmatten schaft u deze maand aan met 20% korting. Interessant? Kijk snel!

Wilt u meer informatie over de lopende actie? Informeer bij onze Customer Service of uw accountmanager.
Uitverkoopacties Technical Services

De afdeling Technical Services heeft enkele producten voor u geselecteerd die u tegen speciale actieprijzen af kunt nemen. De producten zijn direct uit voorraad leverbaar.

Kijk snel!


Commerciële vacature

Alflora, leverancier voor onder andere bloemisten, is op zoek een commercieel medewerker. Interesse? De volledige omschrijving vindt u hier.
Uw insectenlampen vervangen?

Insecten in de kas ben  je liever kwijt dan rijk. Het is echter erg lastig om insecten buiten de kas te houden. Realistischer is het om ze – eenmaal in de kas – te vangen zodat ze het gewas niet kunnen beschadigen. Een efficiënt middel om insecten in de kas te vangen, is de insectenlamp. 

De insectenlamp wordt in veel kassen gebruikt. De reden dat insecten op deze lamp afkomen, is het UV-A licht. Ze worden aangetrokken door dit licht dat wordt geproduceerd door een fluorescerende stof die in de lamp aanwezig is. 

Het gebruik van een UV-A insectenlamp is bijzonder succesvol en heeft zich als effectief bewezen in de tuinbouw. Een lamp moet echter – bij continu gebruik –  wel jaarlijks vervangen worden. 

» lees het volledige artikel
De Eco Climate Converter

Horticoop Technical Services en AGAM Greenhouses LTD uit Israël hebben de handen in één geslagen. Ze gaan gezamenlijk de verkoop van de Eco Climate Converter oppakken voor de Nederlandse, Duitse en Belgische markt.

De Eco Climate Converter (ECC) is een machine welke de kaslucht actief ontvochtigt en de latente warmte terugbrengt in de kas. Door het gebruik van de ECC bespaart de tuinder veel energie doordat de luchtramen gesloten blijven. Een ander voordeel is dat het CO2 niveau in de kas op peil blijft. 

“De Eco Climate Converter is een aanvulling op het assortiment van Horticoop Technical Services en biedt geweldige voordelen voor de tuinders” aldus Joost van Rooij, Hoofd Verkoop.

» Informatieflyer ECC
Alflora en Basics & Trends onderzoeken krachtenbundeling

Alflora en Basics & Trends onderzoeken de mogelijkheden om de krachten te bundelen  die  zullen moeten leiden tot schaalvoordelen voor zowel de klant als beide bedrijven. 

Dit zal de basis moeten vormen  voor investeringen die nodig zijn om de belangrijkste partner voor de bloemist te zijn en de branche verder te helpen door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Afronding  en implementatie van het  onderzoeksresultaat wordt voorzien ultimo voorjaar 2014.

Alflora is onderdeel van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop.

Het hele persbericht vindt u  hier.
Spiderplug

De Spiderplug is een belangrijke verbetering in het bedrijfsproces voor alle bedrijven die met zaai- of stekpluggen werken. De Spiderplug is nog volop in ontwikkeling en nog niet verkrijgbaar bij Horticoop. Kijk hier het filmpje om alvast een indruk te krijgen van wat er allemaal met de Spiderplug mogelijk is. 
Gebruik Herbaedeck bespaart veel geld

In De Boomkwekerij van week 14 wordt de werking van een vijftal afstooimaterialen behandeld. Vorig jaar heeft DLV Plant testen uitgevoerd met de diverse methodes. Hierin zijn naast de werking ook de kosten in het onderzoek meegenomen.

Herbaedeck van Horticoop komt in het onderzoek, kijkend naar de kosten en behaalde resultaten, het beste naar voren. Ten opzicht van onbehandelde potten levert Herbaedeck een kostenreductie op van 48%.

Via deze link kunt u het hele artikel uit De Boomkwekerij lezen.
Nieuw: Greenline 6

Greenline 6 is een nieuw substraat, ontwikkeld door Horticoop. Dit substraat geeft antwoord op de toenemende vraag vanuit de markt naar veenarme substraten. In Greenline 6 zit slecht 25% veen verwerkt. De overige grondstoffen zijn snel hernieuwbare en dus duurzame grondstoffen.

Lees verder


Horticoop, Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond zijn onderdeel van  Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop u.a.

©2009-2014 Horticoop  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden